Welkom op de website over belastingen

Home > Belastingloket > Welkom op de website over belastingen

Welkom op de website over belastingen

Welkom in het Belastingloket


In het Belastingloket vindt u alle belangrijke informatie over de Wet waardering
onroerende zaken (Wet WOZ) en Gemeentelijke Belastingen.

Berichtenbox