Welkom bij het belastingloket

Home > Belastingloket > Welkom bij het belastingloket

Welkom bij het belastingloket

Belastingen op de aanslag

De OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing, eventueel de hondenbelasting en de WOZ-beschikking staan samen op één aanslagbiljet. 

Betaling

U kunt de belastingaanslag via automatische incasso betalen of zelf overmaken. Kunt u de aanslag niet betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding.

WOZ

Wilt u weten wat uw huis, gebouw, of grond waard is? Dan kunt u dat bij ons opvragen. Deze waarde noemen we de Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Meer belastingen

Belastingen voor het in gebruik nemen van gemeentegrond en het kort of langdurig overnachten in onze gemeente.