Wat is het?

Voor het verkopen van alcohol heeft u een Alcoholvergunning nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor bedrijven zoals slijterijen, cafés en restaurants. Daarnaast ook voor niet commerciële partijen, zoals sportkantines en wijkgebouwen. U vraagt deze vergunning aan bij de gemeente. 

Wanneer is de Alcoholvergunning nodig?

  • Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen

Wanneer is een vergunning niet nodig?

Organiseert u een feest of evenement en wilt u daar drank verkopen? U kunt daarvoor een ontheffing aanvragen van de Alcoholwet

Aanvragen

Wij adviseren u om contact op te nemen met team veiligheid via het telefoonnummer 14 038, voordat u een aanvraag voor de Alcoholvergunning doet. Het aanvragen doet u met een van de onderstaande aanvraagformulieren. 

Bij het aanvraagformulier stuurt u de volgende bijlagen mee:

  • Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.
  • Een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning genoemde personen.
  • Een geldige verklaring van Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen

U kunt het formulier met bijlagen inleveren bij de receptie van de gemeente Zwartewaterland of versturen aan:


Gemeente Zwartewaterland
College van Burgemeester en wethouders
Postbus 23
8060 AA Hasselt

Als uw aanvraag compleet is, duurt de behandeling ervan normaal 8 weken

Wijzigen van de drank- en horecavergunning

Als er iets wijzigt binnen uw bedrijf, dan moet u dit doorgeven aan de gemeente, zodat uw vergunning gewijzigd kan worden. 
•    Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert. U bouwt bijvoorbeeld meer toiletten.
•    Als de ondernemersvorm verandert. Bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV.
•    Als iemand anders ondernemer wordt of er komen andere leidinggevenden.

Kosten

De kosten voor het aanvragen en/of wijzigen van een Alcoholvergunning vindt u in de Legesverordening Zwartewaterland 2022(externe link) (titel 3).

Wet Bevordering integriteitsbeoordeling door openbaar bestuur (Bibob)

Voor de aanvraag van een Alcoholvergunning kan de gemeente u vragen om een vragenformulier-Bibob in te vullen. Aan de hand van deze vragenlijst beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven. Door dit onderzoek kan het langer dan 8 weken duren, voordat we uitsluitsel geven over uw aanvraag.

Meer over dit onderzoek kunt u lezen in de Beleidslijn Bibob Zwartewaterland.

Heeft u gevonden wat u zocht?