Wat is het?

De gemeente Zwartewaterland beschikt niet over een eigen afvalinzamelstation waar u uw afval kunt brengen. Grote hoeveelheden afval, zoals grof huisvuil, grof tuinafval en klein chemisch afval kunt u brengen naar het milieubrengstation van ROVA, Rijnlandstraat 2 in Zwolle (industrieterrein Hessenpoort).

Tarieven en openingstijden milieubrengstation

Van Dijk Containers

Afval kunt ook brengen bij Van Dijk Containers, Sisalstraat 35 in Genemuiden. Voor meer informatie kijkt u op de website of belt u met Van Dijk Containers, T 038-385 45 74.