Vervangende stempas

Heeft u de stempas niet ontvangen of u kunt hem niet vinden? Als u kiesgerechtigd bent in Zwartewaterland, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dat kan onder meer in persoon bij team Burgerzaken in het gemeentehuis. U moet hiervoor wel een afspraak maken. Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. De stempas wordt direct voor u klaar gemaakt. U kunt een vervangende stempas tot uiterlijk vrijdag 12 maart, 17:00 uur aanvragen. Ook kunt u schriftelijk een vervangende stempas aanvragen, het formulier hier downloaden.

Formulier aanvraag vervangende stempas
 

Kiezerspas    

Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland? Vraag dan een kiezerspas aan. Dat kan bijvoorbeeld in persoon bij team Burgerzaken. U moet hiervoor wel een afspraak maken. Vergeet niet uw geldig identiteitsbewijs mee te nemen. De kiezerspas wordt direct voor u klaar gemaakt. Uw bestaande stempas wordt ongeldig verklaard. Let op: een kiezerspas kan maar één keer verstrekt worden. Ook kunt u schriftelijk een kiezerspas aanvragen, het formulier hier downloaden

Formulier aanvraag kiezerspas
 

Stemmen bij volmacht

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Elke kiezer mag maximaal drie volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd tegelijk met de eigen stem uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken.

Onderhandse volmacht

De eenvoudigste manier van machtigen is een 'onderhandse machtiging'. Dat kan alleen tussen kiezers die een stempas  van Zwartewaterland hebben ontvangen.  Als u een onderhandse machtiging geeft, vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in. Daarna moeten u (de volmachtgever) en degene die voor u gaat stemmen (de gevolmachtigde) de stempas ondertekenen. Daarna kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een onderhandse machtiging kunt u tot op de dag van de verkiezing regelen.

Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van uw identiteitsbewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet die kopie bij uw volmachtstem kunnen laten zien op het stembureau. Uw identiteitsbewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het identiteitsbewijs van de volmachtgever. 

Volmachtbewijs (schriftelijke volmacht)

U kunt ook iemand in een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. Een aanvraagformulier kunt u verkrijgen bij team Burgerzaken. U moet hiervoor wel een afspraak maken. U kunt het formulier ook hieronder downloaden.

Formulier aanvraag volmachtbewijs
 

Heeft u gevonden wat u zocht?