Informatie over het aanvragen van een (vervangende) stempas, volmacht(bewijs) of kiezerspas. En over het stemmen per brief bij (tijdelijk) verblijf in het buitenland.

Stemmen bij tijdelijk verblijf in buitenland

Als u tijdelijk in het buitenland verblijft op de verkiezingsdag, kunt u toch stemmen. Daarvoor zijn er 2 mogelijkheden:

  • U machtigt een andere kiezer in Nederland om voor u te gaan stemmen. Zie hiervoor verder onder 'Volmacht'
  • U kunt per brief stemmen(externe link). Dit vraagt u aan bij de gemeente Den Haag. Uw aanvraag moet uiterlijk op 25 oktober zijn ontvangen.

Vervangende stempas

Belangrijk: Bent u pas ná 9 oktober 2023 in Zwartewaterland komen wonen? Dan bent u kiesgerechtigd in uw vorige woongemeente. U krijgt dan geen stempas van Zwartewaterland en kunt u bij ons ook geen vervangende stempas aanvragen! Bent u na 9 oktober verhuisd naar een ander adres in Zwartewaterland? Dan is uw stempas naar uw vorige adres gestuurd.

Als u geen stempas heeft ontvangen of als u uw stempas kwijt bent geraakt, kunt u een vervangende stempas aanvragen.  Een vervangende stempas kunt u uiterlijk dinsdag 21 november tot 12.00 uur - zonder afspraak - aan de publieksbalie in het gemeentehuis  aanvragen. U neemt een geldig ID-bewijs mee. Dan wordt er voor u een vervangende stempas gemaakt.

Vanaf medio oktober vindt u hier een link om de aanvraag digitaal te doen met DigiD. 

Volmacht

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u een andere kiezer machtigen in Nederland. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Elke kiezer mag maximaal 2 volmachten aannemen
  • Een volmachtstem wordt altijd gelijk met de eigen stem uitgebracht. U kunt dus niet 's morgens eerst zelf stemmen en 's middags de volmachtstem uitbrengen.

Een volmacht regelt u het eenvoudigst door de achterzijde van de stempas in te vullen en beide (volmachtgever én gevolmachtigde) te tekenen. Dat kan dan alleen tussen kiezers in Zwartewaterland! De gevolmachtigde moet dan een kopie van een ID-bewijs van de volmachtgever meenemen. Dat mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. Eventueel mag die kopie ook (goed leesbaar) op een smartphone of tablet staan. Als de persoonsgegevens en handtekening maar goed te controleren zijn. Deze onderhandse volmacht kunnen kiezers onderling nog op de verkiezingsdag regelen.

Wilt u een kiezer buiten de gemeente Zwartewaterland machtigen? Dan moet u een volmachtbewijs aanvragen. U kunt daarvoor alleen iemand machtigen die ook voor de Tweede Kamerverkiezingen een stempas heeft gekregen.

Een volmachtbewijs kunt u uiterlijk dinsdag 21 november tot 12.00 uur - zonder afspraak - aan de publieksbalie in het gemeentehuis  aanvragen. U neemt een geldig ID-bewijs mee en de gegevens van uw gevolmachtigde. Dan wordt er voor u een volmachtbewijs gemaakt dat u nog zelf moet overhandigen aan de gevolmachtigde.

Vanaf medio oktober vindt u hier een link om de aanvraag digitaal te doen met DigiD. Tot die tijd kunt u gebruik maken van het formulier L8(externe link).

Kiezerspas

Als u in een andere gemeente in Nederland uw stem wilt uitbrengen, moet u uw stempas laten omzetten naar een kiezerspas. 

U kunt een kiezerspas uiterlijk dinsdag 21 november tot 12.00 uur - zonder afspraak - aan de balie aanvragen. U neemt een geldig ID-bewijs mee en uw stempas. Dan wordt er voor u een kiezerspas gemaakt.

Vanaf medio oktober vindt u hier een link om de aanvraag digitaal te doen met DigiD. Tot die tijd kunt u gebruiken van formulier K6(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?