In Zwartewaterland willen we drempels wegnemen die mensen met een handicap ervaren om te gaan sporten en bewegen’, aldus wethouder Gerrit Knol. ‘Dat hebben we afgesproken in ons gemeentelijke Sport en Beweegakkoord. Dit betekent dat voorzieningen fysiek, maar ook digitaal goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Deze website past daar uitstekend bij.’ 
 

Sporten = meedoen en betere gezondheid 

Momenteel wordt het sportaanbod voor mensen met een beperking in Zwartewaterland nog aangeboden op de provinciale site sportwijzeroverijssel.nl. Ook daar kun je een uitgebreid beweegaanbod vinden, maar alleen in Overijsselse gemeenten. Dus niet in nabijgelegen plaatsen als Meppel en Hattem. 

‘Met de overgang naar unieksporten.nl wordt dit type van sport in de hele regio breder toegankelijker gemaakt voor onze inwoners’, aldus de wethouder. ‘Tegelijk werken we in Zwartewaterland ook met verenigingen en andere partijen samen om een gemeentebreed aanbod te hebben, liefst met begeleiding.’ 

Zo hoopt de gemeente Zwartewaterland in de toekomst meer groepen met een beperking te kunnen bereiken. ‘Uit diverse onderzoeken blijkt dat het juist voor kwetsbare doelgroepen van belang is te sporten en bewegen’, weet Knol. ‘Daardoor worden mensen gezonder en doen ze meer mee in de samenleving.’ 
 

Verenigingen kunnen zich aanmelden! 

Unieksporten.nl is een initiatief van het Fonds Gehandicaptensport. Dit fonds bevordert sportdeelname van mensen met een beperking en/of chronische aandoening. Met de overstap naar deze landelijke website komt een einde aan sportwijzeroverijssel.nl, de laatste provinciale website voor sport voor mensen met een beperking. 

Verenigingen en organisaties in Zwartewaterland kunnen beweegactiviteiten voor mensen met een beperking of chronische aandoening aanmelden voor unieksporten.nl. Zij kunnen mailen naar sport@zwartewaterland.nl. De buutsportcoach neemt vervolgens contact op.