De Zwolsesteeg in Genemuiden krijgt een vrijliggend fietspad. De plannen hiervoor zijn klaar. We hebben de intentie om in het najaar te starten met de aanleg van het fietspad. Het ontwerp van het nieuwe fietspad staat onderaan deze pagina.

Met de plannen voor het vrijliggende fietspad sluit het college van B&W aan bij de wens van de gemeenteraad. Die sprak hier eerder dit jaar de voorkeur voor uit als alternatief voor de inrichting van de Zwolsesteeg tot fietsstraat.

Waarborgen verkeersveiligheid

Met de keuze voor deze variant krijgt ook het laatste deel van de fietsroute Genemuiden Zwolle een vrijliggend fietspad. Hierdoor moet de verkeersveiligheid van de fietsers beter worden gewaarborgd. De huidige rijbaan van de Zwolsesteeg blijft beschikbaar voor zwaar gemotoriseerd (landbouw) verkeer.

Verbinding met een nieuwe fietsbrug

Het fietspad gaat straks voor een deel over het al bestaande vrijliggende fietspad aan de andere kant van de Wetering langs het zuidelijk deel van de Zwolsesteeg. Met een nieuwe fietsbrug wordt de verbinding gemaakt met het nieuw aan te leggen fietspad langs de rijbaan. Ook fietsers vanaf de Korenbeltweg kunnen straks aansluiten op dit vrijliggende fietspad.

De aanleg van het nieuwe fietspad staat op de planning voor het najaar. Dit gebeurt in afstemming met de werkzaamheden die de komende  tijd in de omgeving plaats gaan vinden.