De gemeente Zwartewaterland gaat aan de slag met de verkeersveiligheid in de Stuivenbergstraat. De drukke kruispunten in het gebied tussen de Majoor Generaal Simondsstraat en de Dorus Rijkersstraat maken we veiliger. We hebben hierbij vooral aandacht voor fietsers en voetgangers die oversteken.

Pleinen met kleur- en hoogteverschil

We leggen hiervoor pleinen aan bij d’Overtoom, OBS De Vogelaar en de Johannes Bogermanschool. Door een duidelijk kleurverschil in de bestrating is in één oogopslag duidelijk waar u het beste kunt oversteken. Deze pleinen liggen ook iets hoger waardoor de automobilist wordt gedwongen om snelheid te minderen. 

Bekijk hieronder een impressie van de nieuwe situatie bij d'Overtoom, OBS De Vogelaar en de Johannes Bogermanschool.

Knooppunt D'Overtoom

Een impressie van de nieuwe situatie bij D'Overtoom 

Stuivenbergstraat d'Overtoom overzichtstekening
visualisatie Stuivenbergstraat locatie d'Overtoom 1
visualisatie Stuivenbergstraat locatie d'Overtoom 2
visualisatie Stuivenbergstraat locatie d'Overtoom 3
visualisatie Stuivenbergstraat locatie d'Overtoom 4
visualisatie Stuivenbergstraat locatie d'Overtoom 5
visualisatie Stuivenbergstraat locatie d'Overtoom 6

Knooppunt OBS De Vogelaar

Een impressie van de nieuwe situatie bij OBS de Vogelaar

Stuivenbergstraat locatie De Vogelaar overzichtstekening
visualisatie Stuivenbergstraat locatie De Vogelaar 1
visualisatie Stuivenbergstraat locatie De Vogelaar 2
visualisatie Stuivenbergstraat locatie De Vogelaar 3
visualisatie Stuivenbergstraat locatie De Vogelaar 4

Knooppunt Johannes Bogermanschool

Een impressie van de nieuwe situatie bij de Johannes Bogermanschool

Stuivenbergstraat locatie Joh Bogermanschool overzichtstekening
visualisatie Stuivenbergstraat locatie Joh Bogermanschool 1
visualisatie Stuivenbergstraat locatie Joh Bogermanschool 2
visualisatie Stuivenbergstraat locatie Joh Bogermanschool 3
visualisatie Stuivenbergstraat  locatie Joh Bogermanschool 4

Voortvarend aan de slag

De gemeente heeft subsidies van rijk en provincie ontvangen voor verkeersveiligheidsprojecten. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden waardoor het noodzakelijk is dat we het project snel uitvoeren. De projecten moeten namelijk voor 1 januari 2022 zijn uitgevoerd. We gaan daarom voortvarend aan de slag in de Stuivenbergstraat. In het najaar beginnen we met het herinrichten van de Jan van Arkelstraat.
 

De werkzaamheden vinden plaats in de zomervakantie

In deze periode hebben ook de schoolgaande kinderen en bezoekers van bijvoorbeeld ‘d Overtoom hier de minste hinder van. Dit vraagt om een strakke planning. We voeren de werkzaamheden plein voor plein uit om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zodra de exacte planning bekend is, kunt u die vinden op deze pagina.

Aantal parkeerplekken blijft gelijk

In de Stuivenbergstraat blijft het aantal parkeerplekken gelijk. Wel wordt om de verkeersveiligheid te bevorderen de locatie van de parkeerplekken gewijzigd. Op de kaart staan de aanpassingen. 

Andere weggedeelten pakken we later aan

Wanneer we in de toekomst de riolering en daarmee het asfalt van de Stuivenbergstraat vervangen, gaan we de rest van de straat herinrichten. Dit doen we op dezelfde manier als in de Jan van Arkelstraat.

Heeft u gevonden wat u zocht?