Het aantal huishoudens in Zwartewaterland groeit tot 2030 met 700, zo blijkt uit prognoses van het CBS en het PBL. Het aandeel ouderen in onze gemeente neemt in verhouding echter meer toe dan in omliggende gemeenten. Een enquête onder inwoners en gesprekken met makelaars geven een zelfde beeld. ‘Daar spelen we op in door naar behoefte te bouwen. Dat betekent 175 multifunctionele woningen, waarvan 100 koop- en 75 huurwoningen.’

Bouwen in alle kernen

Verder is er vooral behoefte aan betaalbare koopwoningen. 375 van de 600 koopwoningen kunnen een prijs krijgen tot 300.000 euro. De rest zit daarboven. In de huursector is er vooral behoefte aan sociale huurwoningen. Vraag naar dure huur ontbreekt nagenoeg.

De woonvraag komt grotendeels van eigen inwoners. ‘Mensen willen vooral binnen de gemeente verhuizen’, legt de wethouder uit. ‘We zien ook wel mensen naar vooral Zwolle verhuizen, maar er komen er evenveel terug. Met name naar Hasselt en Zwartsluis. In de huursector én in de nieuwbouw. Genemuiden bouwt grotendeels voor Genemuiden.’ 

Knol wil de conclusies uit het nieuwe Woonbehoefteonderzoek inbrengen bij de prestatieafspraken met de provincie. Daarin spreken beide partijen af hoeveel en welke soort woningen er de komende jaren in Zwartewaterland gebouwd mogen worden.

Nieuwe grootschalige bouwplannen zijn niet nodig, zo verwacht de wethouder. ‘In de geplande nieuwe wijken in Hasselt en Genemuiden is al plek voor bij elkaar 500 woningen. In Zwartsluis is ook vraag. Daar kijken we naar de mogelijkheden. Dat kan uitbreiding zijn, maar ook inbreiding. Inbreiding is ook een mogelijkheid voor Genemuiden en Hasselt.’

Tijdig bijsturen

De wethouder benadrukt dat de woonbehoefte voorspellen geen exacte wetenschap is. Aantallen en soorten woningen kunnen de komende jaren wijzigen. ‘We willen flexibel zijn en inspelen op nieuwe ontwikkelingen en vragen. Die brengen dus in kaart met deze tweejaarlijkse onderzoeken, waarmee we onze Woonvisie vervolgens actualiseren.’

Donderdag vergadert de gemeenteraad over het Woonbehoefteonderzoek.